• Esentepe Mh. Cevizli D100
  Kartal / İstanbul / TÜRKİYE
 • +90 (216) 599 01 20
  info@techcarb.com.tr
activated-carbon

Aktif karbon grafitin ham formu olarak kabul edilir. Ancak grafit yapısından farklı olarak makro ve mikro gözenekleriyle rastgele kusurlu bir yapıya sahiptir. Grafit yapısı, Aktif Karbon’a çok geniş bir yüzey alanı verir. 3 gram Aktif Karbon, bir futbol sahasının yüzey alanına sahip olabilir. Aktif Karbon, en güçlü fiziksel adsorpsiyon kuvvetlerine sahiptir. Aktif Karbon yüzey alanı 500 m2/g  ile 2000 m2/g arasında değişmektedir.

Aktif-Karbon-Nedir

Yüzey Alanı:
Aktif karbonun yüzey alanı 500-2000 m2/g arasında değişir. Yani, yalnızca 3 gram kadar aktif karbon bir futbol sahası büyüklüğünde bir yüzey alanına sahip olabilir. Karbonlu maddelerin yüzey alanı aktivasyon prosesi ile genişletilebilir.

Toplam Gözenek Hacmi (TGH):
TGH, bir aktif karbonun içerisindeki gözeneklerin yarattığı boşluğun toplam hacmini ifade eder. Aktif karbonun etkinliği toplam gözenek hacmi arttıkça artar ve mL/g cinsinden ifade edilir.

Gözenek Hacmi Dağılımı:
Aktif karbonun özelliği gözenek boyutunun dağılımı ile ölçülür. Renksizleştirme uygulamalarında yüksek dağılım oranlı mezapora sahip aktif karbon gerekmektedir.

Aktif karbon, farklı molekül yapıları ile birleşebilen, yüzeyi gözenekli katı bir maddedir. Aktif karbonun etkileşimi sadece fiziksel (birbirine bağlı olmayan atomların arasındaki etkileşimle ya da Van der Waals kuvvetlerinin etkileşimi ile) ya da fiziksel-kimyasal yapısı sayesinde olabileceği gibi kuvveti de molekülün tipine ve aktif karbonun tipine bağlı olarak değişebilir. Aktif karbon genellikle buharla aktivasyon prosesi ile üretilir. Bu proseste karbon ya da ya da karbon içeren başlangıç malzemeleri buharla ya da diğer okside edici malzemelerle reaksiyona sokularak gazlandırma işleminden geçirilir. Odun kömürü, taş kömürü, linyit, hindistan cevizi bazlı kömür, bataklık kömürü ya da odun bazlı kömür gibi hammaddeler kullanılır. Ek olarak, hammaddeleri aktifleştirmek için selüloz bazlı hammaddeler de kimyasal aktivasyon işleminde kullanılabilir.

Örneğin odun talaşı, yüksek sıcaklıkta dehidrasyon etkisi yapan kimyasallarla işlem görür. Bütün prosesler sonucunda, bir gram karbonda 500-2000 metre kare arasında değişebilen, oldukça gelişmiş yüzey alanına sahip gözenekli aktif karbon elde edilir.

TechCarb, pek çok kullanım alanındaki ihtiyacı karşılamak üzere farklı özellik, şekil ve boyutlardaki (granül, ekstrude ya da toz) ürün seçenekleri ile sektöre hizmet vermektedir.

aktif-karbon-uretimi

Aktif Karbonun etkinliği iç yüzey alanına bağlıdır. İç yüzey alanı arttıkça etkinlik artar. Aktif Karbon’un normal yüzey alanı 500 m2/g   ile 1750 m2/g arasında değişmektedir.

aktif-carbon

Adsorpsiyon, bir maddenin moleküllerinin aktif karbonun yüzeyine tutunmasıdır. Aktif karbon, adsorpatların iç yüzeye tutunmasını sağlayan yüksek mikro ve makro gözenekler ile karakterize edilir. İki türlü adsorpsiyon vardır.

Fiziksel adsorpsiyon:
Fiziksel adsorpsiyon, adsorplanacak malzemenin aktif karbonun iç yüzeyine, moleküller arasındaki Van der Waals kuvveti ile tutunması ile olur. Çekim kuvveti, gözenek duvarı ve molekül arasındaki mesafe arttıkça azalır.

Kemisorbsiyon:
Adsorpat molekülleri ile aktif karbonun gözenek duvarına emprenye edilen kimyasal kompleksler arasındaki kuvvetli bağ ile gerçekleşir.

adsorpsiyon

Aktif karbon genellikle organik maddeleri adsorplamak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda iyodin ve civa gibi bazı ağır molekül ağırlıklarına sahip inorganik maddeler de adsorplanabilir.

Aktif karbonun adsorplama kapasitesi;
a) Molekül ağırlığı arttıkça
b) Fonksiyonel grupların sayısı arttıkça
c) Polarite (kutuplaşma) arttıkça artar.

Granül aktif karbon, düzensiz şekle sahip aktif karbonun öğütülmüş ve elenmiş halidir. Granül aktif karbon yüksek hacimdeki gaz ya da sıvı maddeleri saflaştırmak için kullanılır. Granül aktif karbon, toz aktif karbondan daha sert ve daha uzun ömürlüdür. Birkaç kez reaktive edilerek kullanılabilir.

granul-aktif-karbon

Toz aktif karbon genellikle sıvı faz ya da baca gazı uygulamalarında kullanılır. Toz aktif karbonun parçacık dağılımı genellikle 5-150 mikrometre arasında değişir. Kesikli ya da sürekli proseslerde kullanılabilir. Toz aktif karbon, granül aktif karbon gibi reaktive edilemez, tekrar kullanılamaz.

toz-aktif-karbon

• Aşınmaya karşı direnç
• Adsorbsiyon kapasitesi
• Optimum akış için parçacık boyutu dağılımı
• Adsorbsiyon ve desorbsiyon oranı
• Ürünün kullanın alanına uygunluğu
• Karbonun yüklenmesi sırasında etkili olabilecek ya da etkileşime girebilecek bazı maddeler.

 • Farklı hammaddeler
 • Hammaddenin durumu ve boyutu
 • Aktivasyon besleme oranı
 • Aktivasyon sıcaklığı ve basıncı
 • Aktivasyon sırasındaki oksijen içeriği
 • Son ürün karışımı.

TechCarb, pek çok kullanım alanındaki ihtiyacı karşılamak üzere farklı özellik, şekil ve boyutlardaki (granül, extruded ya da toz) ürün seçenekleri ile sektöre hizmet vermektedir.

Herhangi Bir Talebiniz İçin Size Yardıma Hazırız

Open chat